portal wczasów aktywnych


Zgłoszenia i informacje o warunkach udziału

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w którejś z imprez - przyślij nam niezobowiązująco zgłoszenie. U dołu każdej ze stron z programem wycieczki jest odnośnik do formularza zgłoszeniowego.  Oto bezpośrednie odnośniki do owych formularzy:

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie1. Wczasy rowerowe w Polsce i krajach sąsiednich startujące z Krakowa, Warszawy, Wrocławia

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie2. Europa na rowerze - zagraniczne pakiety indywidualne

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie3. Góry na lekko - Cepropak Beskidzki

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie4. Góry na lekko - zagraniczne pakiety wędrówek pieszych

lub po prostu - zwłaszcza w przypadku większych grupek - prześlij na adres: Otwiera program do wysyłania emailibird@bird.pl następujące dane:

 • Jaka wycieczka i jaki termin
 • Jaka kategoria zakwaterowania, jeśli są 2 lub 3 do wyboru (A, B itp.)
 • Wyżywienie - samo śniadanie czy HP (śniadanie + ciepła obiadokolacja z 3 dań) - jeśli jest taka opcja w zakresie usług
 • Listę osób z podziałem na pokoje 1- i 2- osobowe ewentualnie apartamenty rodzinne w przypadku rodzin z dziećmi. Jeśli jadą dzieci - proszę o podanie wieku
 • Rowery - czy macie państwo własne, czy też chcecie od nas wynająć
 • Adres kontaktowy (do wysyłki materiałów i wystawienia faktury)
 • Telefon kontaktowy

Organizatorem wycieczek jest Przedsiębiorstwo Prywatne Bird Service (właściciel Maciej Zimowski). Więcej o firmie tutaj

Działamy w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo turystyczne i cywilne. Ufamy naszym klientom, nie stosujemy niedozwolonych i nieuczciwych klauzul ograniczających odpowiedzialność. Liczymy na zaufanie klientów.

W opublikowanych na tej stronie ofertach informujemy szczegółowo o programach i cenach naszych imprez.

Ogólnie do wszystkich ofert - stosują się następujące zasady: 

 • "Przejazd" - o ile jest nie jest mowa o statku czy pociągu - oznacza transport specjalnie wynajętym pojazdem samochodowym - stosownie do ilości uczestników imprezy - może to być autokar, mikrobus lub samochód osobowy.
 • "Noclegi" - zawsze w standardzie hotelu lub pensjonatu (pokoje z łazienkami) i zawsze ze śniadaniami
 • "Wyżywienie HP" - w tym wariancie oprócz śniadania także ciepła obiadokolacja (zakąska, danie główne, deser) serwowana późnym popołudniem lub wieczorem po zakończeniu etapu wędrówki
 • Od klientów żądamy zaliczki w wysokości 15%. W momencie potwierdzenia imprezy i zawarcia umowy przesyłamy fakturę z terminem płatności nie pilniejszym, niż na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.W przypadku pojedynczych rezerwacji wyjazdów krajowych często rezygnujemy z pobierania 15% zaliczki.
 • Nie odwołujemy imprez z tytułu np. braku minimalnej ilości osób. Potwierdzamy udział tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni że dana impreza dojdzie do skutku.
 • Wobec uczestników nie stawiamy żadnych szczególnych wymagań kondycyjnych i zdrowotnych.
 • Wycieczki organizujemy na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej, gdzie dokumentem wymaganym do przekroczenia granicy jest paszport lub dowód osobisty. Wyjątkami są Ukraina i Białoruś - tu  potrzebny jest paszport.

 


Polityka prywatności

Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: "Rozporządzeniem o ochronie danych"), wypełniamy wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Prywatne Bird Service Maciej Zimowski Państwa danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przedsiębiorstwo Prywatne Bird Service Maciej Zimowski w celu realizacji usług przetwarza dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane dokumentu tożsamości i inne wymagane przez służby danego kraju. Jeśli wynajmujesz rower - również wzrost.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych:
- zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
- wypełnienie przez nas obowiązków prawnych - ustawowych (w tym zakupienie polisy ubezpieczeniowej), podatkowych oraz rachunkowych,
- wysyłanie map i papierowych materiałów reklamowych dla osób zgłaszających zapotrzebowanie
- jednorazowego w ciągu roku wysłania informacji o aktualizacji oferty e-mailem

Kodeks Cywilny:
- ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (do 10 lat).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
- jeśli dane dotyczą zawartej z Przedsiębiorstwo Prywatne Bird Service Maciej Zimowski umowy o świadczenie usług turystycznych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy),
- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy (coroczna wysyłka informacji o aktualizacji oferty), to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
- do upoważnionych do tego naszych pracowników,
 w celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług naszym kontrahentom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację podróży na podstawie zawartych z Przeds. Pryw. Bird Service umów tj. dostawcy usług hotelowych, linie lotnicze, firmy transportowe, ubezpieczyciele, dostawcy pozostałych usług turystycznych,
- w celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów danego kraju) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej i innych celów, które takie władze uznają za właściwe,
- dostawcom usług informatycznych, rachunkowych, płatniczych oraz pocztowych,
- innym organom publicznym jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa,
- Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG, wyłącznie w sytuacji, gdy ich przekazanie niezbędne do wykonania usługi.
Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przedsiębiorstwo Prywatne Bird Service Maciej Zimowski informuje, iż każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych (po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.